Rekisteriseloste

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen

täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

11. 10. 2018

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

Oy C.E.Lindgren Ab

Osoite

Teollisuustie 15, 06150 Porvoo

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 010-387 2900 / Fax 010-387 2909

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Janne Ranta

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

010-387 2900

3

Rekisterin nimi

Oy C.E.Lindgren Ab:n asiakasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

Oy C.E.Lindgren Ab:n asiakasrekisterin avulla ylläpidetään asiakassuhteita, kontrolloidaan tilausten toimitusta ja laskutusta. Henkilötietolaki (523/1999 8§).

5

Rekisterin

tietosisältö

Asiakasrekisterissä tallennamme seuraavat tiedot:

- Nimi

- Osoitetiedot

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Asiakasrekisteri muodostuu tulevien tilausten mukaan. Oy C.E.Lindgren Ab käyttää asiakasrekisteriä tilausten toimittamista, laskutuksen seurantaa ja yhteydenottoa varten.


REKISTERISELOSTE 2

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

-

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

Oy C.E.Lindgren Ab:n asiakasrekisteriä ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

-

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on luottamuksellinen ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.